T Y M C Z A S O W  A   R A D A    G Ł Ó W N A
30-898 KRAKÓW   uL. KS. JANA KUSIA 8A
tel./fax. 012 6502930     tel. 012 6502230

www.rodzina-ojczyzna.pl

 

Kraków, 24 kwietnia 2004r.

Stanowisko partii Rodzina-Ojczyzna
w związku z planowanymi w Krakowie lezbijsko-gejowskimi "imprezami"

Rada Główna partii Rodzina-Ojczyzna wyraża swój zdecydowany protest przeciwko organizowaniu imprez promujących postawy homoseksualne.

Za rzecz najwyższej wagi uznajemy troskę państwa, także poprzez struktury samorządowe, o rodziny, o ich zdrowie moralne i psychiczne. Nie sposób zapominać, że od stanu i kondycji polskich rodzin zależą losy naszej Ojczyzny. Rodzina jest źródłem życia i pierwszą szkołą człowieczeństwa. Propagowanie i promowanie postaw zaburzonych, jest wyrazem braku odpowiedzialności za naród. Wykorzystywanie sytuacji, czasu i miejsc związanych w sposób szczególny z tradycją (jak to ma miejsce w przypadku zaplanowanych imprez w Krakowie obchodzącym święto swego Patrona) do prezentowania patologicznych zachowań uznajemy jako przejaw lekceważenia uczuć zdecydowanej większości społeczeństwa.

Partia Rodzina -Ojczyzna stoi na stanowisku, iż władze państwowe i samorządowe winny stać na straży ładu moralnego, by nie dopuścić do deprawacji młodego pokolenia i zafałszowania prawdy o godności człowieka i istocie rodziny.

Dr n. med. Kazimierz Kapera - Prezes R-O

Prof. dr hab. Jan Cimanowski - Przewodniczący Rady Głównej R-O

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Kraków, 3 kwietnia 2004 r.

Stanowisko partii RODZINA-OJCZYZNA
wobec projektu konstytucji Unii Europejskiej

Rada Główna partii Rodzina-Ojczyzna wyraża dezaprobatę dla projektu konstytucji Unii Europejskiej.

Partia Rodzina-Ojczyzna stoi na stanowisku, iż władze Rzeczypospolitej winny podjąć wszelkie starania, aby ta konstytucja wywodziła się z chrześcijańskich korzeni Europy i z najgłębszej prawdy antropologicznej.

Za rzecz najbardziej istotną uznajemy odwołanie się w preambule konstytucji do Boga i dziedzictwa chrześcijańskiego, by tym samym stworzyć zasadniczy fundament europejskiego prawa. Invocatio Dei wypływające z Dekalogu i Ewangelii, to powrót do najgłębszych wartości. Zakorzenienie w ewangelicznej prawdzie ma służyć tworzeniu trwałych podstaw, na których można budować życie bardziej ludzkie i pokojowe, nacechowane szacunkiem dla wszystkich i dla każdego z osobna, pełne nadziei, na co wskazuje Ojciec Święty Jan Paweł II w Adhortacji „Ecclesia in Europa". Oderwanie się ód historii europejskiej związanej z chrześcijaństwem oznacza duchową pustkę i sprzyja odrzuceniu moralności stojącej zawsze na straży człowieczeństwa.

W czasie liberalizacji prawa w wielu państwach, zwłaszcza dotyczącego małżeństwa, rodziny, obrony życia ludzkiego i godności każdego człowieka, głos przedstawicieli Polski w tych kwestiach musi w sposób jednoznaczny ukazywać nieprzemijające wartości etyczne. Opowiadamy się za poszanowaniem życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie możemy się zgodzić, by pseudonaukowe wyjaśnienia były podstawą stanowionego prawa, jak to miało miejsce w przeszłości i w wielu przypadkach współcześnie.

Rada Główna Partii Rodzina - Ojczyzna z całą mocą podkreśla, iż źródłem dobra mieszkańców Europy może być tylko takie prawo, które wywodzi się z prawa naturalnego i duchowego dziedzictwa.

Dr n. med. Kazimierz Kapera - Prezes R-O

Prof. dr hab. Jan Cimanowski - Przewodniczący Rady Głównej R-O