Skład Zarządu PFSRK na lata 2011-2014

 

IMIĘ I NAZWISKO
ADRES DOMOWY
TEL. DOMOWY
TEL./FAX PRACA
E-MAIL
Kazimierz Kapera
Prezydent
ul. Ks. J. Kusia 8a
31-860 Kraków
012 659 01 87
012 632 10 97
Mirosław Swoszowski
Wiceprezydent ds. organizacyjnych
ul. Paderewskiego 3/14
30-100 Tarnów
Sławomir Kahl Wiceprezydent ds. programowych
ul. Starzyńskiego 79
59-700 Bolesławiec
075 732 44 33

Edward Odojewski
Sekretarz generalny
ul. Serocka 9a
07-200 Wyszków
029 742 61 81
Elżbieta
Kaufman–Suszko

Skarbnik
ul. Łańcucka 7
15-107 Białystok

e.kaufmansuszko@gmail.com
Maria Smereczyńska
Rzecznik informacji
ul. Apartamentowa 11/20
02-495 Warszawa
msmerecz@wp.pl
Tadeusz Lewandowski
Członek
ul. Płocka 14
85-659 Bydgoszcz

lewandowski@lo.pl
Renata Szopa
Członek
Kazimierz Urbaniak
Członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej PFSRK na lata 2011-2014
  1. Ewa Mańkowska – przewodnicząca,
  2. Jurand Lubas – wiceprzewodniczący,
  3. Witold Stępniewski – sekretarz,
  4. Władysław Ciemnicki – członek,
  5. Janusz Maszkowski – członek.