Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji w roku 1998 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku "O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży"

Wstęp

Rozdział I.Zapewnienie kobietom w ciąży opieki medycznej, socjalnej i prawnej
1. Opieka medyczna
2. Opieka socjalna
3. Opieka prawna

Rozdział II. Zapewnienie warunków dla świadomego macierzyństwa
1. Dostęp do metod i środków służących świadomej prokreacji
2. Dostęp do badań prenatalnych
3. Pomoc uczennicom w ciąży

Rozdział III. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Rozdział IV. Kształcenie i wychowanie młodzieży

Rozdział V. Wynikające z ustawy warunki dopuszczalności przerywania ciąży

Podsumowanie

ZałącznikiDokumenty

© Departament Spraw Rodziny