1. Programy
  1. Program Polityki Prorodzinnej Państwa
   Program Przeciw Przemocy "Wyrównać szanse" (opis)
  2. POLITYKA PRORODZINNA PAŃSTWA
  3. NATIONAL PRO-FAMILY POLICY PROGRAMME
   (approved by the Government on 3rd November, 1999)

 2. Sprawozdania
  1. Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji w roku 1999 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku ''O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży''
  2. Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji w roku 1998 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku "O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży"
  3. Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji w roku 1997 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku "O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży"
  4. Sprawozdanie dotyczące realizacji w Rzeczpospolitej Polskiej Konwencji o Prawach Dziecka w latach 1993-1998
 3. Raporty
  1. Raport o sytuacji polskich rodzin
 4. Artykuły
  1. Jean Didier Lecaillon, "Konieczność odróżnienia polityki prorodzinnej od polityki socjalnej
  2. Kardynał  Alfonso López Trujillo  "Kobieta, rodzina i społeczeństwo"
  3. Ks. Prof. Dr  hab. Janusz Nagórny KUL WOLNOŚĆ WYBORU

  4. Ks. Wacław Gubała "Ocena moralna antykoncepcji w świetle nauczania Kościoła Katolickiego"

  5. Andrzej Szostek MIC  WOLNOŚĆ WYBORU
    Wystąpienie w ramach Ogólnopolskiej Konferencji

    Młodzież  wobec wyzwań polityki prorodzinnej

  6. O. Andrzej Rębacz cssr
   Zagrożenia i nadzieje rodziny na progu trzeciego tysiąclecia

  7. Dr Krzysztof Wiak,  Katedra Prawa Karnego KUL Maj 2001 r.
   Prawna ochrona dziecka poczętego w Polsce  – przemiany i aktualny stan prawny

  8. Dr Krzysztof WIAK, Penal Law Department of Lublin Catholic University (KUL);  May 5. 2001.
   Legal protection of conceived child in Poland - transformations and the present legal state

  9. Konferencja JE księdza biskupa Stanisława Wielgusa, ordynariusza płockiego, wygłoszona do księży profesorów Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie  
   Kapłan wobec ofesnsywy ideologii neomarksizmu i postmodernizmu we współczesnym świecie

  10. Bp Stanisław Wielgus NIEDZIELA 19 / 2004
   Ratowanie pogańskiej Europy -
   Stokrotny plon z jego przelanej krwi
   Kazanie z Nieszporów ku czci św. Wojciecha Gniezno, 24 kwietnia 2004 r.

  11. Ks. Władysław Szewczyk
   POMYSŁY CZŁOWIEKA O RODZINIE - ZAGROŻENIE CZY ROZWÓJ?

   

  Ks. Władysław Szewczyk
  POMYSŁY CZŁOWIEKA O RODZINIE - ZAGROŻENIE CZY ROZWÓJ?

   

   

 
© Departament Spraw Rodziny