Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji

w roku 1999

Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku

O planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

Wstęp

Rozdział I.Zapewnienie kobietom w ciąży opieki medycznej, socjalnej i prawnej
1. Opieka medyczna nad dzieckiem poczętym i jego matką.
2. Opieka socjalna
3. Opieka prawna

Rozdział II. Zapewnienie warunków dla świadomego macierzyństwa
1. Dostęp do metod i środków służących świadomej prokreacji
2. Dostęp do badań prenatalnych
3. Pomoc uczennicom w ciąży

Rozdział III. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Rozdział IV. Kształcenie i wychowanie młodzieży

Rozdział V. Wynikające z ustawy warunki dopuszczalności przerywania ciąży

Podsumowanie

ZałącznikiDokumenty

© Departament Spraw Rodziny