Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji w roku 1997 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku "O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży"

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. Opieka medyczna nad dzieckiem poczętym i jego matką

Rozdział II. Wsparcie ze strony państwa na rzecz kobiet w ciąży i wychowujących dzieci

Rozdział III. Prawne aspekty ustawy art. 4a ust. 1 - 5

Rozdział IV. Wiedza o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartościach rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz o metodach i środkach świadomej prokreacji

WnioskiDokumenty

© Departament Spraw Rodziny