Sprawozdanie dotyczące realizacji w Rzeczpospolitej Polskiej Konwencji o Prawach Dziecka w latach 1993-1998

Spis treści

Wstęp

Rozdział I Kraj i ludność

Rozdział II System polityczny Rzeczpospolitej Polskiej

Rozdział III Ogólna informacja dot. aktów prawnych, w których zawarte są prawa dziecka

Rozdział IV Definicja pojęcia dziecka

Rozdział V Informacje dotyczące realizacji zasad ogólnych

Rozdział VI Prawa i wolności obywatelskie

Rozdział VII Środowisko rodzinne i opieka alternatywna

Rozdział VIII Podstawowe czynniki zdrowotne i opieka społeczna

Rozdział IX Oświata, czas wolny, działalność kulturalna

Rozdział X Środki szczególnej ochrony

ZakończenieDokumenty

© Departament Spraw Rodziny