NASI PRZEDSTAWICIELE W PARLAMENCIE 1997-2001 

Klub Parlamentarny AWS – Zespół Stowarzyszeń Rodzin Katolickich

Przewodniczący: Poseł Kazimierz Kapera
Zastępcy: Poseł Maria Smereczyńska
Poseł Józef Górny
Sekretarz: Poseł Ewa Mańkowska
Członkowie: Senator Jan Cimanowski
Senator Dariusz Kłeczek
Senator Janina Sagatowska
Poseł Paweł Arndt
Poseł Henryk Dykty
Poseł Józef Kozioł
Poseł Zofia Krasicka-Domka
Poseł Tadeusz Lewandowski
Poseł Adam Łoziński
Poseł Jan Rejczak
Poseł Czesław Ryszka
Poseł Mirosław Sekuła
Poseł Mirosław Swoszowski
Poseł Antoni Szymański
Poseł Zbigniew Szymański
Poseł Jacek Tworkowski