Karta praw rodziny

  Programy

    1. Program Polityki Prorodzinnej Państwa
    2. Program Przeciw Przemocy „Wyrównać szanse” (opis)
    3. Polityka Prorodzinna Państwa – wersja skrócona
    4. National Pro-family Policy Programme (approved by the Government on 3 November, 1999)

  Sprawozdania

  Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

  Sprawozdanie dotyczące realizacji w Rzeczpospolitej Polskiej Konwencji o Prawach Dziecka w latach 1993-1998

  Raporty

    1. Raport o sytuacji polskich rodzin

  Artykuły

   1. Jean Didier Lecaillon, „Konieczność odróżnienia polityki prorodzinnej od polityki socjalnej
   2. Kardynał  Alfonso López Trujillo  „Kobieta, rodzina i społeczeństwo”
   3. Ks. Prof. Dr  hab. Janusz Nagórny KUL „Wolność wyboru”
   4. Ks. Wacław Gubała „Ocena moralna antykoncepcji w świetle nauczania Kościoła Katolickiego”
   5. Andrzej Szostek MIC „Wolność wyboru” – wystąpienie w ramach ogólnopolskiej konferencji nt. „Młodzież  wobec wyzwań polityki prorodzinnej”
   6. O. Andrzej Rębacz CSSR – „Zagrożenia i nadzieje rodziny na progu trzeciego tysiąclecia”
   7. Dr Krzysztof Wiak, Katedra Prawa Karnego KUL, Maj 2001 r. „Prawna ochrona dziecka poczętego w Polsce ? przemiany i aktualny stan prawny”
   8. Dr Krzysztof WIAK, Penal Law Department of Lublin Catholic University (KUL)May 5. 2001. „Legal protection of conceived child in Poland – transformations and the present legal state”
   9. Konferencja JE księdza biskupa Stanisława Wielgusa, ordynariusza płockiego, wygłoszona do księży profesorów Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie „Kapłan wobec ofensywy ideologii neomarksizmu i postmodernizmu we współczesnym świecie”
   10. Bp Stanisław Wielgus NIEDZIELA 19/2004 „Ratowanie pogańskiej Europy Stokrotny plon z jego przelanej krwi” – Kazanie z Nieszporów ku czci św. Wojciecha Gniezno, 24 kwietnia 2004 r.
   11. Ks. Władysław Szewczyk „Pomysły człowieka o rodzinie – zagrożenie czy rozwój?”