W związku z propozycją Ministra Edukacji i Nauki dotyczącej utworzenia nowej dyscypliny naukowej: nauka o rodzinie został na ręce Pana Ministra Czarnka przesłany list prezentujący dorobek Federacji w zakresie tworzenia zrębów polityki prorodzinnej.

List podpisali Kazimierz Kapera Prezes Federacji oraz Maria Smereczyńska Wiceprezes Zarządu ds. Programowych – Pełnomocnicy Rządu ds Polityki Prorodzinnej Państwa w latach 1998-2001 .

Poniżej link do wykładu ks. prof. dr hab. Janusza Nagórnego na temat wolności wyboru.

Ks. Prof. Dr hab. Janusz Nagórny KUL „Wolność wyboru”

Poniżej publikujemy Apel Prezesa PFSRK w sprawie wyborów Prezydenta RP

Tradycyjnie w Zakopanym obradowała Rada Prezesów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Poniżej zamieszczamy Komunikat wydany po spotkaniu.

Publikujemy List otwarty Prezesa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich do Jarosława Kaczyńskiego dotyczący wyboru Przewodniczącego Sejmowej Komisji ds Rodziny i Polityki Społecznej Sejmu RP. W Komisji zasiada 33 Posłanek i Posłów IX Kadencji Sejmu. 17 z nich reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, 9 Koalicję Obywatelską, 4 Lewicę, 2 PSL-Kukiz 15 oraz 1 Konfederację. 14 listopada 2019 r. Przewodniczącą Komisji została wybrana Magdalena Biejat z partii Razem reprezentująca Lewicę uzyskując 25 głosów.

 

Publikujemy Apel Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w sprawie wyborów parlamentarnych.

Publikujemy list otwarty Prezesa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, wyrażający podziękowanie  Ks. Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu Metropolicie Krakowskiemu za zdecydowane słowa prawdy na temat ideologii LGBT.

 

Publikujemy Uchwałę Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich wyrażającą potępienie zachowań podejmowanych w ostatnich tygodniach w naszej Ojczyźnie, obrażających uczucia religijne katolików. Uchwałę podjęto 22 czerwca 2019 r. w Częstochowie u stóp Jasnej Góry na Walnym Zebraniu Federacji.