Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich wystosował apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o podpisanie znowelizowanej ustawy Prawo Oświatowe respektującej prawa rodziców w zakresie kontroli prowadzenia wszelkich pozaprogramowych zajęć w szkołach.

Poniżej zamieszczamy treść listu do Prezydenta RP, który podpisał Prezes Zarządu Federacji Kazimierz Kapera.