W związku z propozycją Ministra Edukacji i Nauki dotyczącej utworzenia nowej dyscypliny naukowej: nauka o rodzinie został na ręce Pana Ministra Czarnka przesłany list prezentujący dorobek Federacji w zakresie tworzenia zrębów polityki prorodzinnej.

List podpisali Kazimierz Kapera Prezes Federacji oraz Maria Smereczyńska Wiceprezes Zarządu ds. Programowych – Pełnomocnicy Rządu ds Polityki Prorodzinnej Państwa w latach 1998-2001 .