Poniżej publikujemy Apel Prezesa PFSRK w sprawie wyborów Prezydenta RP

Tradycyjnie w Zakopanym obradowała Rada Prezesów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Poniżej zamieszczamy Komunikat wydany po spotkaniu.

Publikujemy List otwarty Prezesa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich do Jarosława Kaczyńskiego dotyczący wyboru Przewodniczącego Sejmowej Komisji ds Rodziny i Polityki Społecznej Sejmu RP. W Komisji zasiada 33 Posłanek i Posłów IX Kadencji Sejmu. 17 z nich reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, 9 Koalicję Obywatelską, 4 Lewicę, 2 PSL-Kukiz 15 oraz 1 Konfederację. 14 listopada 2019 r. Przewodniczącą Komisji została wybrana Magdalena Biejat z partii Razem reprezentująca Lewicę uzyskując 25 głosów.

 

Publikujemy Apel Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w sprawie wyborów parlamentarnych.

Publikujemy list otwarty Prezesa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, wyrażający podziękowanie  Ks. Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu Metropolicie Krakowskiemu za zdecydowane słowa prawdy na temat ideologii LGBT.

 

Publikujemy Uchwałę Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich wyrażającą potępienie zachowań podejmowanych w ostatnich tygodniach w naszej Ojczyźnie, obrażających uczucia religijne katolików. Uchwałę podjęto 22 czerwca 2019 r. w Częstochowie u stóp Jasnej Góry na Walnym Zebraniu Federacji.

 

Publikujemy Stanowisko Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w sprawie wdrażania do systemu oświaty tzw. edukacji seksualnej głoszonej przez środowiska LGBT według standardów Światowej Organizacji Zdrowia.

12 stycznia 2019 r.  Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich świętowała w Zakopanem Jubileusz 25-lecia swojego istnienia. Poniżej publikujemy komunikat prasowy.

Oświadczenie PFSRK

STANOWISKO PFSRK w sprawie całkowitej obrony życia ludzkiego