Publikujemy Uchwałę Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich wyrażającą potępienie zachowań podejmowanych w ostatnich tygodniach w naszej Ojczyźnie, obrażających uczucia religijne katolików. Uchwałę podjęto 22 czerwca 2019 r. w Częstochowie u stóp Jasnej Góry na Walnym Zebraniu Federacji.