Publikujemy Stanowisko Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w sprawie wdrażania do systemu oświaty tzw. edukacji seksualnej głoszonej przez środowiska LGBT według standardów Światowej Organizacji Zdrowia.