Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich dr n. med. Kazimierz Kapera wysłał do Premiera RP Donalda Tuska list otwarty, w którym wyraził oburzenie i zdecydowany sprzeciw wobec planów ratyfikowania przez Polskę Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Poniżej publikujemy treść listu.