Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum

zapraszają na konferencję naukową,

CZY TRZEBA POSYŁAĆ DZIECKO DO SZKOŁY?

która rozpocznie się na Auli Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach przy ul. Baczyńskiego 9, w sobotę 23 listopada 2013 r.

 

Program

9.00      Msza Święta

10.15    Powitanie i słowo wprowadzające: prof. dr hab. Artur Andrzejuk, ks. dr Krzysztof Wolski,

ks. mgr lic. Łukasz Kadziński

10.30    Wydaje się, że tak…: dr Andrzej Mazan

10.50    Istota edukacji katolickiej w ujęciu historycznym: prof. dr hab. Artur Andrzejuk

11.35    Ukryte cele edukacji, źródła, przemiany oraz rezultaty: dr Stanisław Krajski

12.20    Przerwa na kawę

12.35    Edukacja w domu właściwą szkołą dla dziecka: dr Andrzej Mazan

13.20    Praktyka edukacji domowej: mgr Agata Rybczyk, mgr Urszula Zdanowska,

mgr Patrycja Cicha

14.00    Panel dyskusyjny i zakończenie