W dniach 10-12.01.2014 r. w zakopiańskiej Księżówce odbyło się  doroczne posiedzenie Rady Prezesów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich.

Głównym wątkiem obrad Rady Prezesów było niepokojące zjawisko eliminowania z życia społecznego systemów wartości i zastępowanie ich wprowadzaną z żelazną konsekwencją ideologią gender. Ideologią opartą na redukcji człowieka do istoty wyłącznie seksualnej, która powinna sprowadzać swoje zainteresowania, aktywność i aspiracje wyłącznie do seksu. Rozpoczęto już, zakrojoną na szeroką skalę deprawację dzieci, niszczenie ich tożsamości. Coraz większy rozmach towarzyszy niszczeniu rodziny i wszelkich więzów wspólnotowych.

Te niepokojące zjawiska wymagają większej aktywności, a wcześniej dobrego rozeznania.

Gościem Rady Prezesów był ks. prof. Dariusz Oko, który przybliżył zebranym zagrożenia płynące z wprowadzania ideologii gender, tak nachalnie realizowanej ostatnio w środowisku najmłodszych.

Rada Prezesów podjęła uchwałę sprzeciwiająca się takim procederom, popierającą zarazem słowo Episkopatu Polski ostrzegające przed ideologią gender.

Oświadczenie w tej sprawie podpisał w imieniu Rady Prezesów Prezydent Federacji  dr n. med. Kazimierz Kapera.