Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich oświadcza, iż w pełni popiera Deklarację wiary polskich lekarzy. Poniżej publikujemy pełny tekst oświadczenia PFSRK w sprawie „Deklaracji wiary” lekarzy polskich.